Admission and School Fees

Enrollment Process

Die volgende dokumente word benodig wanneer nuwe leerders ingeskryf word:

Voogde moet asb wettige dokumentasie aanheg:

 • Gesertifiseerde afskrif van leerder se geboortesertifikaat (ID)
 • Afskrif van leerder se immuniseringskaart (6jr/voorskoolse inspuiting moet wys)
 • Gesertifiseerder afskrif van ouers se ID’s
 • Oorspronklike munisipaliteitsrekening / Slegs huurooreenkoms van betroubare geregistreerde agentskap
 • Gesertifiseerde afskrif van nuutste rapport
 • Oorsplasingsvorm van huidige skool is verpligtend

NB:

Die oorspronklike registrasievorm met oorspronklike dokumente moet persoonlik by die skool ingehandig word.

Neem asseblief kennis dat die inhandiging van die aansoekvorm en dokumentasie nie waarborg dat die leerder by Laerskool Goodwood Park aanvaar sal word nie.

Your application will not be considered without the following documentation:

 • Certified copy of learner’s birth certificate [id]
 • Copy of learner’s immunization card [reminder: the 6yr pre-school booster] 
 • Certified copy of parents ID document
 • Original municipal account / Lease agreements (accompanied with owner’s certified ID )
 • Certified copy of learner’s report
 • Transfer form from previous school is compulsory upon acceptance

Contact Mrs Abrahamse between 08:30 – 12:30 at 021 591 6119

NB:

The original registration form as well as the original / certified documents must be handed in personally at the school.

Please note that acceptance of the application for admission does not guarantee that your child will be accepted at Goodwood Park Primary.